Marcomprojects
MCP és la marca a través del qual presto serveis externs de marketing i comunicació per a empreses.

MCP és el col.laborador extern i únic amb qui l'empresa disposa d'un servei global i flexible que coordina i executa l'estratègia i els projectes de Marketing i Comunicació.

Des de MCP ofereixo serveis integrals, amb un triple orientació:


Estratègia. 
MCP ajuda a les empreses a conèixer millor el seu mercat, i a fixar els objectius, les accions i els missatges clau per a l’èxit del seu negoci.
Execució. 
MCP conceptualitza i desenvolupa totes les activitats de Marketing i Comunicació adreçades a assolir les fites marcades i els resultats esperats, treballant amb una xarxa de col·laboradors especialitzats.
Externalització.
MCP optimitza la despesa de Marketing i Comunicació de l’empresa, convertint-la en un servei extern, personalitzat i flexible.


MCP defineix l’estratègia juntament amb l’empresa, proposa un pla d’acció detallat i coordina tots els elements necessaris per a assolir els objectius marcats, combinant:
- Consultoria
- Gestió de continguts
- Disseny gràfic
- Desenvolupament web
- Serveis de Social Media 
- Generació de leads
- Formació
- Gabinet de premsa
- Organització d'esdeveniments

Més informació a: www.marcomprojects.com